top of page
  • alevsasirt

Çakralar


Çakralar, Yoganın 3 önemli unsurundan (çi, çakralar ve meridyenler) biridir. Kelime anlamı, tekerlek veya çark olarak çevrilir. Bedendeki Çi’nin yönetildiği enerji merkezleridir. Çakralar, beyin ve omurilikte sıralanmış olarak bulunan ‘ruhsal merkezler’dir ve daha önceki “Çi Nedir?” yazısında bahsettiğimiz fiziksel, astral ve nedensel bedeni birbirine bağlar ve birbirinden etkilenmesini sağlarlar. (Yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)


Bir çakranın nerede olduğundan bahsederken aslında doğal bir ikilem içerisinde kalırız. Çakralar için fiziksel bir yer tarifinde bulunurken, bu yerlerde somut olarak gözle bir şey göremeyiz, çakraları ancak hissederek ve duyumlarımızla algılayabiliriz. Dr. Motoyama çakraları tanımlarken onların kökü ve çiçeğinden bahseder. Çakraların kökleri omurilikte yer alırken, çiçekleri de bedenin ön kısmına doğru açılır. Bunun yanı sıra, çakraları küre şeklinde dönen bir enerji girdabı (vorteks) olarak hayal edebiliriz. Çakra odaklı meditasyon ve diğer çalışmalar, temel olarak bu yerlere dikkati odaklayarak ve oradaki hislerin/duyumların halini ve değişmesini takip ederek gerçekleşir. Aşağıda çakraların isimleri ve olası yerlerini görebilirsiniz:


1. Kök (Muladhara) Çakrası: Kuyruk sokumu bölgesindedir, pelvik tabana doğru açılır.

2. Karın (Svadhisthana) Çakrası: Göbek deliğinin altında, alt karın bölgesindedir.

3. Solar Pleksus (Manipura) Çakrası: Üst karın bölgesindedir.

4. Kalp (Anahata) Çakrası: Kalp bölgesindedir.

5. Boğaz (Vishuddha) Çakrası: Boğazda bulunur.

6. Alın (Ajna) Çakrası: Kaşların ortasında bulunur, üçüncü göz olarak da tanımlanır.

7. Tepe (Shasrara) Çakrası: Başın üstünde yer alır. Bu bölge bebeklerde ‘bıngıldak’ adı verilen, oldukça yumuşak olan ve sonradan kemiğin kaynamasıyla sertleşen bölgedir. Ayrıca ‘Brahman’ın Kapısı’ olarak da adlandırılır.


(7 adet çakradan ayrı ayrı başka yazılarda bahsedilecektir.)


Daha önce de bahsettiğimiz gibi Çakra’lar Yoga Teorisi’ne göre üç bedeni (nedensel – astral – fiziksel) birbiri ile bağlar ve bu bölgelerden iletişim kurmalarını sağlar. Nedensel beden, düşünce ve fikirlerimizle astral bedeni doğurur. Burada duygu ve arzularımız bulunur. Onlar da fiziksel bedenimizi yaratır. Bu yönde bir iletişim olduğu gibi, tam tersi yönüne de etkileşim vardır. Çakralarda hem bu hayatımızda, hem de karmik olarak getirdiğimiz düşünceler, duygular, anılarımız, deneyimlerimiz ve davranışlarımız bulunur. Tüm bunlara karmik tohumlar da denebilir. Böylelikle çakralar, şimdiki ve gelecekteki seçimlerimizi, düşünce yapımızı ve duygusal sağlığımızı etkiler. Yani süptil olan içsel enerjimiz, dışsal gerçekliğimizi çok farklı şekillerde etkileyebilir. Çakralardaki bu depolanmış enerji fark edilip, ortaya çıkarılarak geçmişin etkilerinin geleceğimizi nasıl etkilediğine anlam kazandırırız.


Bir çakradaki enerjinin akışkan ve dengede olması önemlidir. Dengesizlik ancak oluşmuş enerji blokajları ile az çalışan bir çakra ile oluşabilir. Aynı zamanda, bir çakra çok çalıştığında da dengesi bozulmuş olur. Dengede olmayıp çok çalışan bir çakra da, o çakra ile ilgili konularda çok abartılı uçlarda sorunları ortaya çıkarabilir. Çakraların ‘kapanması’ veya ‘açılması’ gibi bilgiler yanlıştır. Bunun yerine çakraların çok veya az çalışmasından bahsedilebilir. Yogada yaptığımız çalışmalar çakraları dengeye getirmek üzerinedir. Önemli olan çakra merkezlerinin dengede olup bedendeki Çi’yi dengeli bir şekilde yönetebilmesidir.imaj: @cosmiccollage


Kaynaklar:


‘A Yogi’s Guide to Chakra Meditation’ , Paul Grilley

‘Yin Yoga: Principles and Practice’, Paul Grilley

www.chopra.com

95 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page