top of page
  • alevsasirt

Çi Nedir?


çi nedir?
Ring Nebula M57, Hubble image

Çi mevcut olan her şeyde var olan ‘yaşam enerjisi’dir. Bu enerji ‘başlangıçtan’ beri vardır ve yaşam gücünün temelini oluşturur. Yok edilemediği gibi var da edilemez. Organik veya inorganik her şey enerjiden oluşur, ancak enerjileri farklı frekanstadır. Çi’yi hem bedenlerimizi oluşturan enerjinin varoluşunda, hem bedenin içinde ve dışında akışkan bir şekilde düşünebiliriz.


Eski zamanlarda Yogiler insanların bedenlerini 3 ayrı seviyede incelediler:


1 – Nedensel beden: düşünce ve inançlar

2 – Astral beden: duygu ve arzular

3 – Fiziksel beden: maddesel form


Bu 3 ayrı bedenin bir araya geldiği ve birbirini etkilediği özel merkezlere verilen ad ise Çakralardır. Çakralar fiziksel bedende omurga boyunca ve beyinde bulunur. Çi bu merkezlerde bulunan ve akan enerjidir. Ayrıca, bedenlerimizde Çi’nin aktığı kanalların ismi de Meridyenlerdir. Çin Tıbbında meridyenler Akupunktur, Aküpresür gibi enerji blokajlarını gidermeye yönelik tedavilerde karşımıza çıkar. Çakra ve meridyenlerden başka yazılarda bahsedeceğiz, ancak Çi’nin bedenlerimizde nasıl ortaya çıktığına kısaca bu yazıda değinmek istiyorum.


Meditasyona oturan veya durağan bir yoga pratiği yapan bir kişi bedeninde Çi’yi bu 3 seviyede gözlemleyebilir; fiziksel, astral ve nedensel. Fiziksel seviyede bedenin belirli bir bölgesindeki farkındalık şeklinde ortaya çıkabilir. Bu bazen hoş bir his olacağı gibi rahatsız bir his de olabilir. Rahatsızlık veya acı olan yerlerde Çi’nin tıkanık olduğuna inanılır. Astral seviyede ise Çi anılarımız veya arzularımız olarak ortaya çıkabilir. Bu anıların ve arzuların yarattığı duygular beklemediğimiz bir yerden gelebilir çünkü genellikle bilinçaltından çıkan, bastırdığımız ve yok saydığımız duygulardır. Bu duyguları izleyerek onlardan özgürleşmek Yoga pratiğinin özünü oluşturur. Nedensel seviyede gözlemlenen Çi ise hem fiziksel hem de astral seviyeden çok daha az elle tutulur bir formdadır. Meditasyonu derinleşen biri kendi hakkındaki, kişiliğini oluşturan temel düşüncelerinin farkına varmaya başlar. Örneğin, dini inançları veya sosyal olaylardaki tavırlarının farkına -gerçek anlamda- varmaya başlayabilir. Bunlar gibi inançların farkına varmak onları yok etmez, ancak bu inançlara neden sahip olduğumuzu anlayarak istersek onları değiştirebilir, dönüştürebilir veya içselleştirebiliriz.


Çi’nin bedenin tüm seviyelerinde ortaya çıkması herhangi bir yerde oluşan değişimin tüm bedenleri etkilemesini sağlar. Özetle Çi, ruh-zihin-beden üçlüsünü birbirine bağlar. Örneğin; fiziksel bedenin yaptığımız yoga pratikleri ile değişmesi ve iyileşmesi duygularımızı düzenleyebilir, duygularımızı daha kontrollü yaşamamızı sağlayabilir. Veya, inançlarımızda oluşan bir farkındalık, çok katı olan kurallarımızı yıkabilir ve bu özgürleşme bedenimizin kapanmış ve bozulmuş postürünü daha açık ve iyileşmiş bir hale getirebilir. Zihinsel olarak ortaya koyduğumuz niyetlerimiz de Çi’yi etkileyerek duygularımızı, oradan da bedenimizi ve tüm yaşamımızı etkiler.


Çin öğretilerine göre insan bedenini iki ana Çi kaynağı etkiler. Bu iki kaynaktan bir tanesi doğuştan gelen, diğeri de doğum sonrası oluşturulan kaynaklardır. İnanışa göre doğuştan gelen Çi ana rahminde oluşur ve Karma ile ilişkilidir. Doğuştan gelen Çi yüksek oranda değiştirilemez, ancak hayat tarzımızla ve seçimlerimizle ilintili olarak tükenebilir veya çoğalabilir. Doğum öncesi Çi böbreklerde depolanır. Dışarıdan aldığımız Çi, böbreklerde depolanan Çi’yi direkt olarak etkiler. Dışarıdan aldığımız Çi’ye örnekler yediğimiz her şey ve soluduğumuz hava ile aldığımız Çi’dir. Her yiyeceğin farklı bir enerjisi vardır ve bedenimize iyi gelen çi içeren yiyecekler bizi olumlu yönde etkiler. Ayrıca, soluduğumuz havanın temiz olması da önemli bir faktördür. O yüzden ağaçlık ve su kenarlarında yaşamak, Çi açısından zengin olduğundan ömrü uzatan şeylerden birkaçıdır. Çi her canlı tarafından dışarıya yayılır ve dışarıdan içeriye alınır. Yin Yoganın önde gelen eğitmeni Paul Grilley’nin hocası Dr. Motoyoma, doğada kendimize iyi gelen ağaçların yakınında olmanın insan bedeni için faydalı olduğunu, çünkü onların yaydığı Çi’nin bizim içimizdeki Çi’nin dengelenmesinde rol oynadığını söyler. Aynı şekilde, bazı ortamlarda veya bazı insanların yanında kendimizi iyi hissetmemiz oranın içerdiği veya o kişinin yaydığı Çi’nin kendi bedenimizdekiyle uygun olmadığına bir işarettir.


Çi, yaptığımız seçimlerle tükenebilen veya artabilen bir şeydir. Hayatlarımızda bize iyi gelen/gelmeyen her şeyi seçmek kendi özgür irademizdir. Bu anlamda Çi’yi anlamak ve pratiklerimizi Çi’yi özgür ve akışkan hale getirmeye niyet ederek yapmak Yoganın önemli bir parçasıdır.
Kaynakça:


Insight Yoga, Sarah Powers

Yin Yoga: Principles and Practice, Paul Grilley

www.yinyoga.com, Bernie Clark


79 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page